Bedrijfsverzekeringen

In de wereld van ondernemen is het essentieel om risico’s effectief te beheren, en dat is waar bedrijfsverzekeringen een cruciale rol spelen.

Dit wordt altijd in goed overleg met het bedrijf besproken wat er van belang is, hierbij is nl. iedere situatie anders en veelal stellen wij dan ook maatwerk samen met een aantal grote verzekeraars.

Onze klanten zijn alle soorten bedrijven van zzp’ers tot middelgrote bedrijven met vestigingen door heel Nederland.

Overzicht van zakelijke verzekeringen:

  1. Aansprakelijkheidsverzekering: Deze verzekering dekt schadeclaims die voortkomen uit letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door het bedrijf of zijn werknemers.
  1. Eigendomsverzekering: Beschermt de fysieke activa van het bedrijf, zoals gebouwen, inventaris, apparatuur en voorraden, tegen schade door brand, diefstal, vandalisme of andere gedekte gebeurtenissen.
  2. Bedrijfsonderbrekingsverzekering: Deze verzekering dekt verliezen als gevolg van het tijdelijk stopzetten van bedrijfsactiviteiten als gevolg van schade aan eigendommen. Het kan helpen bij het dekken van vaste kosten en het verlies van inkomen tijdens de herstelperiode.
  3. Werknemersverzekeringen: Hieronder vallen verschillende verzekeringen die de belangen van werknemers beschermen, zoals werknemerscompensatieverzekering, die medische kosten en verloren lonen dekt als gevolg van werkgerelateerde verwondingen.
  4. Ziekteverzuimverzekering: deze beschermt werkgevers tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim van hun werknemers. Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt en niet in staat is om te werken, kan dit leiden tot extra kosten voor een bedrijf, zoals het betalen van het loon van de zieke werknemer en het inhuren van vervangend personeel.
  5. Directeurs- en functionarissenaansprakelijkheidsverzekering (D&Overzekering): Biedt bescherming aan bestuurders en leidinggevenden tegen persoonlijke aansprakelijkheid in verband met beslissingen en handelingen die zij namens het bedrijf nemen.
  6. Cyberverzekering: Beschermt bedrijven tegen de financiële gevolgen van cyberaanvallen, zoals gegevensinbreuken, diefstal van persoonlijke gegevens en bedrijfsonderbrekingen als gevolg van cybercriminaliteit.
  7. Voertuigverzekering: Voor bedrijven die bedrijfsvoertuigen bezitten, dekt deze verzekering schade aan voertuigen en aansprakelijkheid bij ongevallen.